Server:

ҧǧҨ
ѹ
ͤ

;բͧس : 54.157.200.1

Exp x 30000
Skill Exp x 5000
Drop x 9000
Money x 1000
True Money x 1
Game V.15.0.3

ŧ ෾ ͻ
110 ҴԹ
130
ҹҨ
160
ᴹ, չͧ͡ź,
غ ,Һԧ

ӴѺФæҡش 100 ѹѺ | ӴѺФõҡش 100 ѹѺ

No. Name Guild Group Level
[At War]
Kill Death
1
SmOkInGII
aeo05
͸
236
96
0
2
ViPkavn
O
254
65
62
3
GToHell..
͸
232
53
1
4
Yessir
STusä
͸
222
25
27
5
DarkKnight7
ruIn..
͸
254
11
13
6
207
5
49
7
VinlovenaG
YGonline
182
5
26
8
DEDODEe
ҿҹѡ
228
5
23
9
Minerve
͸
175
3
24
10
EthAnlele
NewYrK
220
2
7
11
BYBY
MoNo29..
͸
234
2
11
12
XooooX
184
1
8
13
B0YB0Y
MoNo29..
͸
235
1
3
14
NiCasi
SmOkInGä
254
0
1
15
179
0
15
16
tomloveoil
MoNo29..
͸
229
0
4

จตุรเทพ
จตุรเทพ
ʧ·ءѹ
18.00-18.30 .
ʧѺ 30000
:: Server ::
CPU
:
Dual Intel Xeon E5-2630 2.20GHz
RAM : DDR4 128 GB
HDD : Raid 10 SSD 240*4 & HDD 1 TB
Internet : 1Gbps & Firewall
дѺ 1 0~1,000
дѺ 2
1,001~15,000
дѺ 3
15,001~50,000
дѺ 4
50,001~100,000
200 | ͧѹ 120
HP
2000 | MP 1500
дѺ 5
100,001~599,999
300 | ͧѹ 150
HP
3000 | MP 2000
дѺ 6
600,000~1,199,999
400 | ͧѹ 200
HP
4000 | MP 3000
дѺ 7
1,200,000
600 | ͧѹ 450
HP
7000 | MP 5500
дѺ 8
1,500,000
700 | ͧѹ 550
HP
9000 | MP 6500
     
     
     
 

ԢԷͧ Mgame Asiasoft 㹻 
աâͤԴ дԹûԴѹ 

::YULGANG-PLUS::
Copyright © 2014 Yulgang-Plus, all rights resarves.