Server:

ҧǧҨ
ѹ
ͤ

;բͧس : 54.166.150.10

Exp x 30000
Skill Exp x 5000
Drop x 9000
Money x 1000
True Money x 1
Game V.15.0.34

ŧ ෾ ͻ
110 ҴԹ
130
ҹҨ
160
ᴹ, չͧ͡ź,
غ ,Һԧ

ӴѺФæҡش 100 ѹѺ | ӴѺФõҡش 100 ѹѺ

No. Name Guild Group Level
[At War]
Kill Death
1
Lucien
NaRaKa
241
47
1
2
Avalonz
THi|bzTSR
͸
254
16
0
3
BEE
ꡔä
͸
254
16
22
4
EvGolem
ZeR葕ThrEE..
͸
220
14
3
5
SMIYsmiy
MPHome..
͸
254
12
18
6
oQSQo
AssctionLOVE..
͸
254
4
5
7
JLLX..
221
1
22
8
beepz
aasdxc..
210
0
1
9
MinTSluR
ꡔä
250
0
5
10
Ethan
HIPPIEä
253
0
2
11
MC20
ꡔä
183
0
31

จตุรเทพ
จตุรเทพ
ʧ·ءѹ
18.00-18.30 .
ʧѺ 30000
:: Server ::
CPU
:
Dual Intel Xeon E5-2630 2.20GHz
RAM : DDR4 128 GB
HDD : Raid 10 SSD 240*4 & HDD 1 TB
Internet : 1Gbps & Firewall
дѺ 1 0~1,000
дѺ 2
1,001~15,000
дѺ 3
15,001~50,000
дѺ 4
50,001~100,000
200 | ͧѹ 120
HP
2000 | MP 1500
дѺ 5
100,001~599,999
300 | ͧѹ 150
HP
3000 | MP 2000
дѺ 6
600,000~1,199,999
400 | ͧѹ 200
HP
4000 | MP 3000
дѺ 7
1,200,000
600 | ͧѹ 450
HP
7000 | MP 5500
дѺ 8
1,500,000
700 | ͧѹ 550
HP
9000 | MP 6500
     
     
     
 

ԢԷͧ Mgame Asiasoft 㹻 
աâͤԴ дԹûԴѹ 

::YULGANG-PLUS::
Copyright © 2014 Yulgang-Plus, all rights resarves.